Nezavislý vlastník biznisu

pomáha budovať
          jedinečné životy

CERULE prináša revolúciu v oblasti kmeňových buniek

VEDA / VÝSKUM , KLINICKÉ ŠTÚDIE

Christian Drapeau je hlavným vedeckým pracovníkom Cerule. Má tituly v neurofyziológii, v neurológii a neurochirurgii z neurologického inštitútu v Montreale. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Cerule vytvoril produkt StemEnhance. Vyvinul teóriu kmeňových buniek ich opravy a obnovy. Tá je uvedená v knihe Cracking the Stem Cell Code (Odhalenie kódu kmeňových buniek).

Podľa teórie Christiana Drapae chronické ochorenia vznikajú, ak tento systém samoobnovy organizmu kmeňovými bunkami nefunguje. Teda dochádza k rapídnemu úbytku kmeňových buniek v organizme.

Christian Drapeau

Chief Science Officer

Neurophysiologist

Author of best sellers including:« Cracking the Stem Cell Code »

KLINICKÁ ŠTÚDIA CYACTIVU: Ľudská in vitro štúdia na náhodne vybranej vzorke.

Graf 1. Bunky boli „liečené“ Cyactivom pred vystavením zápalovému poškodeniu. U nich to viedlo k zníženej produkcii voľných radikálov ako u buniek, ktoré mu vystavené neboli.
Graf 2. Štúdia bola obojstranne anonymná, kontrolovaná placebom. Zobrazuje zníženie bolesti počas fyzickej aktivity. Po 2 týždňoch užívania placeba alebo Cyactivu (1 gram / deň).


Brífingy a stretnutia

VIDEÁ

Koncept kmenove bunky s Christian Drapeau SK
Stem Cell Concept with Christian Drapeau EN
Uviedli sme na trh líniu výživových doplnkov Keep Fit www.keep-fit.sk #cyactiv #cerule #stemenhance ultra #cerule # plasmaflo Tiež sme distribútorom pre produkty firmy Somavedic https://www.keep-fit.sk/SOMAVEDIC-skupiny-7.html https://www.keep-fit.sk/SOMAVEDIC-URAN-polozky-59.html
Cyactiv with Christian Drapeau EN
Plasmaflo with Christian Drapeau EN
Synergy of Cerule Products with Christian Drapeau EN
Staňte sa členom nášho tímu
Kontaktujte nás:
Distribútor a podpora Cerule: Devmako, s.r.o. , Mgr. Marek Kohútik