Nezavislý vlastník biznisu

pomáha budovať
          jedinečné životy

CERULE prináša revolúciu v oblasti kmeňových buniek

VEDA / VÝSKUM , KLINICKÉ ŠTÚDIE

Christian Drapeau je hlavným vedeckým pracovníkom Cerule. Má tituly v neurofyziológii, v neurológii a neurochirurgii z neurologického inštitútu v Montreale. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Cerule vytvoril produkt StemEnhance. Vyvinul teóriu kmeňových buniek ich opravy a obnovy. Tá je uvedená v knihe Cracking the Stem Cell Code (Odhalenie kódu kmeňových buniek).

Podľa teórie Christiana Drapae chronické ochorenia vznikajú, ak tento systém samoobnovy organizmu kmeňovými bunkami nefunguje. Teda dochádza k rapídnemu úbytku kmeňových buniek v organizme.

Christian Drapeau

Chief Science Officer

Neurophysiologist

Author of best sellers including:« Cracking the Stem Cell Code »

KLINICKÁ ŠTÚDIA CYACTIVU: Ľudská in vitro štúdia na náhodne vybranej vzorke.

Graf 1. Bunky boli „liečené“ Cyactivom pred vystavením zápalovému poškodeniu. U nich to viedlo k zníženej produkcii voľných radikálov ako u buniek, ktoré mu vystavené neboli.
Graf 2. Štúdia bola obojstranne anonymná, kontrolovaná placebom. Zobrazuje zníženie bolesti počas fyzickej aktivity. Po 2 týždňoch užívania placeba alebo Cyactivu (1 gram / deň).


Brífingy a stretnutia

VIDEÁ

Koncept kmenove bunky s Christian Drapeau SK
Stem Cell Concept with Christian Drapeau EN
Cyactiv with Christian Drapeau EN
Plasmaflo with Christian Drapeau EN
Synergy of Cerule Products with Christian Drapeau EN
Staňte sa členom nášho tímu
Kontaktujte nás:
Distribútor a podpora Cerule: Devmako, s.r.o. , Mgr. Marek Kohútik